വരൂ… ഐ.എം.വിജയനുമായി പന്തുതട്ടാം

ഏതൊരു മലയാളിയുടെയും സ്വപ്നമാണ് കാല്‍പന്തുകളിയിലെ ഇതിഹാസമായ ഐ.എം. വിജയനൊപ്പം പന്തുതട്ടുക എന്നത്.കേരളീയം 2023 അതിനായി അവസരമൊരുക്കുന്നു.ഒക്ടോബര്‍ 21 വൈകിട്ട് നാലുമണിമുതല്‍ തിരുവനന്തപുരം മാനവീയം വീഥിയില്‍ ഐ.എം.വിജയനൊപ്പം പന്തുതട്ടാം. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളുടെ ആഘോഷങ്ങളുമായി നവംബര്‍ ഒന്നുമുതല്‍ ഏഴുവരെ തിരുവനന്തപുരത്തു നടക്കുന്ന കേരളീയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഐ.എം. വിജയനുമായി പന്തുതട്ടാനുള്ള അവസരം.