റിയാദ് സീസൺ 2021; ഇലക്ട്രോണിക് ഗെയിമുകളുടെ “റഷ്” ഫെസ്റ്റിവൽ ആരംഭിക്കുന്നു

റിയാദ് : റിയാദ് സീസൺ 2021 ന്റെ ഭാഗമായി ഇലക്ട്രോണിക് ഗെയിമുകളുടെ “റഷ്” ഫെസ്റ്റിവൽ ആരംഭിക്കുന്നു. റിയാദ് ഫ്രണ്ട് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഒക്ടോബർ 22 ന് ആരംഭിച്ച് ഒക്ടോബർ 26 വരെ നടക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവലിൽ ടെക്കൻ 7, പബ്ജി, ഓവർവാച്ച്, ഫിഫ 2022, കൂൾ, ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങിയ ഒരു കൂട്ടം ഗെയിമുകളിൽ മത്സരങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കാൻ ഗെയിം പ്രേമികൾക്ക് അവസരമുണ്ട്. മൊത്തം ഒരു ദശലക്ഷം സൗദി റിയാലിന്റെ ക്യാഷ് പ്രൈസുകൾ ആണ് വിജയികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
റഷ് ഉത്സവത്തിലെ വിനോദങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഫേസ്ബുക്ക് ഗെയിമിംഗ്, ട്വിച്ച് , യൂട്യൂബ് ഗെയിമിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലുടനീളം ലഭിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഫെസ്റ്റിവൽ ഒരു “കോസ്പ്ലേ” മത്സരവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ സന്ദർശകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗെയിം കഥാപാത്രങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തും. . പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ ജഡ്ജിമാർ അടങ്ങുന്ന ജൂറിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വിജയികൾക്ക് ഒക്ടോബർ 25 ന് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകും.