കൊവാക്‌സീനും അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യസംഘടനയോട് ഇന്ത്യ

ദില്ലി: ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അംഗീകരിച്ച്‌ വാക്സീനുകളുടെ പട്ടികയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ നിര്‍മ്മിത കൊവാക്സീനെ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ . തുടര്‍ന്ന് അനുമതി തേടി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെ സമീപിച്ചു.

ഇന്ത്യയില്‍ പ്രധാനമായും കൊവാക്സീന്‍, കൊവീഷീല്‍ഡ് എന്നീ ഇന്ത്യന്‍ നിര്‍മ്മിത വാക്സീനുകളാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഇതില്‍ കൊവീഷീല്‍ഡിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അംഗീകാരം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

വാക്സീന്‍ സ്വീകരിച്ചവര്‍ക്ക് മാത്രമേ വിവിധ രാജ്യങ്ങള്‍ പ്രവേശാനുമതി നല്‍കുന്നുള്ളൂ