ഒമാനില്‍ ജീവിത ചെലവ് ഉയരുന്നു

മസ്​കത്ത്​: ജനുവരി മുതല്‍ ഒമാനില്‍ ജല, വൈദ്യുതി നിരക്കുകള്‍ ഉയരും. 2021-25 കാലയളവിലേക്കായുള്ള സാമ്ബത്തിക പരിഷ്​കരണ പദ്ധതിയിലെ തീരുമാന പ്രകാരമാണ്​ നടപടി. സബ്​സിഡി സ്വദേശി സമൂഹത്തിലെ അര്‍ഹരായവര്‍ക്ക്​ മാത്രമായിട്ടാകും പരിമിതപ്പെടുത്തുക.

ജനുവരി മുതല്‍ വിദേശികളുടെ താമസ സ്​ഥലങ്ങളില്‍ പ്രതിമാസം അഞ്ഞൂറ്​ യൂനിറ്റ്​ (കെ.ഡബ്ല്യു.എച്ച്‌) ​ വരെയാണ്​ വൈദ്യുതി ഉപയോഗമെങ്കില്‍ യൂനിറ്റ്​ ഒന്നിന്​ 20 ബൈസ വീതവും 1500 വരെയാണെങ്കില്‍ 25 ബൈസ വീതവും 1500ന്​ മുകളിലാണെങ്കില്‍ 30 ബൈസ വീതവുമായിരിക്കും നിരക്ക്​. സ്വദേശികള്‍ക്ക്​ രണ്ട്​ അക്കൗണ്ട്​ വരെ യഥാക്രമം സബ്​സിഡി നിരക്കായ 15, 20, 30 ബൈസ എന്ന ക്രമത്തിലാണ്​ അടക്കേണ്ടത്​. അതില്‍ കൂടുതലാണെങ്കില്‍ വിദേശികളുടെ നിരക്ക്​ അടക്കണം. വര്‍ഷത്തില്‍ നൂറ്​ മെഗാവാട്ടിന്​ മുകളില്‍ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗാര്‍ഹികതേര ഉപഭോക്​താക്കള്‍ അല്ലാത്ത എല്ലാവരും അടുത്ത വര്‍ഷം മുതല്‍ സി.ആര്‍.ടി (കോസ്​റ്റ്​ റിഫ്ലക്​ടീവ്​ താരിഫ്​) വിഭാഗത്തിലേക്ക്​ മാറും. വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറവുള്ള സമയങ്ങളില്‍ കുറഞ്ഞ നിരക്കും കൂടിയ സമയങ്ങളില്‍ ഉയര്‍ന്ന നിരക്കുമാണ്​ ഇവര്‍ നല്‍കേണ്ടി വരുക.

വര്‍ഷത്തില്‍ നൂറ്​ മെഗാവാട്ടില്‍ താഴെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗാര്‍ഹികതേര ഉപഭോക്​താക്കളുടെ നിരക്ക്​ ഏകീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ഇവര്‍ ജനുവരി ഒന്ന്​ മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ 30 വരെ യൂനിറ്റിന്​ 21 ബൈസ വീതവും മെയ്​ ഒന്ന്​ മുതല്‍ സെപ്​റ്റംബര്‍ 30 വരെ യൂനിറ്റിന്​ 29 ബൈസ വീതവുമാണ്​ അടക്കേണ്ടത്​. കാര്‍ഷിക-ഫിഷറീസ്​ മേഖലയില്‍ 3000 യൂനിറ്റ്​ വരെ 12 ബൈസയും ആറായിരം വരെ 16 ബൈസയും ആറായിരത്തിന്​ മുകളില്‍ 24 ബൈസയുമായിരിക്കും നിരക്ക്​.

ഗാര്‍ഹികതേര ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ജല ഉപഭോഗത്തിന്​ ഗാലണിന്​ നാലര ബൈസ എന്ന തോതിലാണ്​ ജനുവരി മുതല്‍ അടക്കേണ്ടത്​. വിദേശികളുടെ വീടുകളിലാണെങ്കില്‍ ഗാലണിന്​ മൂന്ന്​ ബൈസ എന്ന തോതിലാണ്​ നിരക്ക്​. സ്വദേശികള്‍ക്ക്​ രണ്ട്​ അക്കൗണ്ട്​ വരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കായ രണ്ടര ബൈസയാണ്​ നല്‍കേണ്ടത്​. അതില്‍ കൂടുതലാണെങ്കില്‍ വിദേശികളുടെ നിരക്ക്​ അടക്കണം.

ഒാരോ വര്‍ഷവും നിരക്ക്​ വര്‍ധനവ്​ ഉണ്ടാകും. വിദേശികളുടെ വീടുകളിലെ വൈദ്യുതി സബ്​സിഡി 2023ഒാടെയും ജല സബ്​സിഡി 2024

ഒാടെയും പൂര്‍ണമായി ഒഴിവാക്കാനാണ്​ പദ്ധതി. സ്വദേശികളുടെ സബ്​സിഡി ഒഴിവാക്കല്‍ 2025ഒാടെയാണ്​ പൂര്‍ണമായി ഒഴിവാകുക.