കോവിഡ് പരിശോധന; പി.സി.ആര്‍ ടെസ്റ്റിന് ഇനി 85 ദിര്‍ഹം മാത്രം

അബുദാബി സേഹയുടെ കീഴിലുള്ള ആശുപത്രികളില്‍ കോവിഡ് പരിശോധനക്കുള്ള പി.സി.ആര്‍ ടെസ്റ്റിന് ഇനി 85 ദിര്‍ഹം മാത്രം.  ഇതുവരെ 250 ദിര്‍ഹമായിരുന്നു. തുടക്കത്തില്‍ 370 ദിര്‍ഹം ഈടാക്കിയിരുന്നു.
ദുബായ് ഹെല്‍ത്ത് അതോറിറ്റിക്കു കീഴിലെ ആശുപത്രികളില്‍ ഫീസ് 150 ദിര്‍ഹമാണ്. 250 ദിര്‍ഹത്തിന് മൂന്ന് പി.സി.ആര്‍ ടെസ്റ്റ് ചില സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും ക്ലിനിക്കുകളും നടത്തുന്നുണ്ട്. അബുദാബിയിലേക്കു പ്രവേശിക്കാന്‍ 48 മണിക്കൂറിനകം എടുത്ത പി.സി.ആര്‍/ഡി.പി.ഐ ടെസ്റ്റ് വേണം. വിവിധ എമിറേറ്റുകളില്‍നിന്ന് അബുദാബി സന്ദര്‍ശിക്കുന്നവരും മറ്റ് എമിറേറ്റുകളില്‍ പോയി തിരിച്ചെത്തുന്നവരും തുടര്‍ച്ചയായി അബുദാബിയില്‍ തങ്ങുകയാണെങ്കില്‍ 4, 8 ദിവസങ്ങളില്‍ പി.സി.ആര്‍ പരിശോധന നടത്തണം. എന്നാല്‍ അബുദാബിയില്‍ എത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം മടങ്ങുന്നവര്‍ക്കു വേറെ പരിശോധന ആവശ്യമില്ല.